logo

Китоби бузургони точик. Бузургони мусофир

Китоби бузургони точик Rating: 7,4/10 1087 reviews

ГУЛЧИНЕ АЗ АШЪОРИ БУЗУРГОНИ ФОРСУ ТОЧИК

китоби бузургони точик

Агар намояндаи махали гайр кахрамон шуда ба Точикистон баргардад, касе уро пешвоз хам намегираду расонахои давлати мухри хомуширо бар лаб мезананд. Надонам кадомин сухан гӯямат, Ки болотарӣ, з-он чи ман гӯямат. Бидеҳ соқӣ, майи боқӣ, ки дар ҷаннат нахоҳӣ ёфт, Канори оби Рукнободу гулгашти Мусаллоро. Бигузор ленинободихо дар рузи мотамашон гуш кардан гиранд» ро мардум дар ёд доранд. Чу киса ба симу зар оганда аст, дили кисадорон пароканда аст. Дар радифи ин бузургон, садхо номхои дигаре хастанд, ки намояндагони илмхои даќиќанду бо сабаби фарханги филологї доштанамон, барои мо ошно нестанд.

Next

БУЗУРГОНИ ТОЧИК Free Download

китоби бузургони точик

Умед дорам, ки шумо чавоб менависед. Шакарфурӯш, ки умраш дароз бод, чаро Тафаққуде накунад тӯтии шакархоро. Пирамардон назди мансабдори воломакоме, ки дар дачааш истирохат дошта мераванд, то у кумак бинмояд масчидашон боз гардад. Хофиз,ки писари хурди буд б модараш меистад. Ин хитобаи сода, вале дар айни замон? Гар дигарон бар манзари зебо назар кунанд, Моро назар бар кудрати парвардигори ўст.

Next

Кодекси мехнати ЧТ Free Download

китоби бузургони точик

Шўрои чамъиятї бояд ин масаларо даќиќтар омўзад. Имом Заҳабӣ дар китоби худ «Гуноҳи кабира» такя ба Оёти муққадас ва аҳодиси набавӣ карда 76 гуноҳи кабираро навиштааст. Махалгароён гуё бахри нобуд сохтани ин миллату ин кишвар арзи хасти бинмуданд, то дар дохили миллату кишар ягонаги вучуд надошта бошад. Гамнок набояд буд аз таъни х,асуд, эй дил, Шояд, ки чу вобини хайри ту дар ин бошад. Дар хамаи идорахои давлати аз касри президент сар карда то мактаби дехаи дурдастарини кишвар забони адабиро инкор мекунанд, гарчанде, онро расман гайриконуни эълон накардаанд. Гирифтанну хондани ин китоби электронӣ ройгон, яъне бепул аст. Асосгузори тагири алифбои арабиасос туркхо бо сарварии чосуси гарбиён Камол Отатурк буд.

Next

Бузургони мусофир

китоби бузургони точик

Кор ба дарачае расидааст, аксарият аз точик буданашон шарм медоранд, худро дар гараби бо номи махали хеш муариффи мекунанд ва ё худро кафкози, афгон ва ё эрони метарошанд. Ин фарди ба маризи махалгарои гирифторро дар аёмаш шимолие ба хондан равон бинмуда бо кумаки он шахс ба мансабхои баланди хизбиву давлати кишвар нишаст бо маризи махалгарои боз орзуи президент шудандро дар дил мепарварид. «Хокимяти конистутсиони» пурра аз одамони Узбекистон ташкил шуда буд, хадафашон Точикистонро аз точик пок кардану ва онро чун чумхури худмухтор зери назорати кишвари хамсоя нигох доштан буд. Сиёсатмадор ва хукукшиноси варзидаи точик - Рахматулло Зохиров аз точикони Казокистон буда шачарааш рафта ба Хоча Ахрори Вали мерасад у зодаи дехаи точикнишини Богистон мебошад Расонахои давлати пайваста аз у узбеку одами Узбекистонро метарошанд. Санои рафту бо худ бурд хичрон.

Next

Китобхои электрони, точики ва исломи

китоби бузургони точик

Пас бахри гурухе замине ки таваллуд шудаасту ва хафт пушташ он чо зиндаги бинмудааст, хамеша макони бегонае меомнад ва таёранд бахри «махали бобогиашон» бо каллабурону бегонагон пайваста зодгохашонро бо хуну хок даромезанд. Ваќте, ки хуни падарам кашад — аз Точикистон менависам, хуни модар кашад — аз Русия. Болшевикон намехостанд, ки Бухорои Шариф тавассути дини мубини ислому забони форси фазои азими Авруосиёро зери назорат дошта бошад ва вазифаи асили хеш дили Мовароуннахро бар чой биоварад. Кунун хар махал мекушад, ки бо дабдаба чашни хешро гузаронида собит созад, ки таърихаш волотарину кухантарин асту махз ба шарофати онон кишваре бо номи Точикистон арзи хасти дорад. Рӯзи ҳаҷр аз хотирам андешаи васлат нарафт, Орзуи сиҳҳат аз дил кай равад беморро? Хохишмандам умуман маколахо акаллан дар бораи бузургон бо забони ноби точики бошанд. Ў умри худро ба фарханги Точик бахшид.

Next

ГУЛЧИНЕ АЗ АШЪОРИ БУЗУРГОНИ ФОРСУ ТОЧИК

китоби бузургони точик

Махалгарои сари як аз хизбхои бонуфузи солхои 90 - хизби демократиро хурд. Вазорати маориф бояд гирди ин масала ягон чорае бинад. Хар сол мансабдорон, созмонхои чаъмияти, матбуот 25 нафар сархадчиёни дар пойгохи 12 ум 13 — 07 — 1993 с. «Хокимияти конститутсиони» аз масонхои Гюлен дида берахмтар бо ислом мубориза мебарад: дар кишвар 1200 масчидро бастанд, ва ё валангор бинмуданд, ё ба кахвахонаю чойхонаю богчаи бачагон табдил доданд, муллохои дар кифт пагонхои чекисти доштаро ба масчидхо оварданд. Бузургмард Абдурахмонов асархои «Дарвеши Хирадманд» - ро рўи сахнахои чахон гузошта, фарханги моро тарѓиб мекунад. Ба қавли муаллифи тазкираи «Хизонаи Омира» Ғуломалихони Озод, фарзанди калони Хофиз, ки Шоҳнуъмон ном доштааст, дар фавт карда будааст. Пас аз хатми таҳсил Саъдй ба сайру саёҳати мамлакатҳо: Эрон, Арабистон, Осиёи Хурд, Миср,Шом, Хуросон, Мовароунаҳр ва ғайраҳо баромада, дар миёнсоли боз ба ватанаш бар мегардад.

Next

Бузургони мусофир

китоби бузургони точик

Дида бикшой ки ба холи табох омадаем. Магу фардо,ки фардохо гумон аст, Нафас чун тирхо андар камон аст. Гарат з-ин бад ояд, гуноҳи ман аст, Чунин асту ин дину роҳи ман аст. «Дустони» ислом ба рохбарии Точикистону Узбекистон турку яхудиро оварданд, то исломро буги кунанд. Мук,ими дашти улфат бош, хоби ноз сомон кун, Ба х,ам меоварад чашми ту мижгони гиёх, он ч,о. .

Next

Китоби Точикон. Б.Гафуров

китоби бузургони точик

Ононе, ки пойтахти чадиди точиконро бунёд карданд, мекушиданд, ки он чойгузини Бухорои Шариф бошад. Соли таваллуди шоир аник нашудааст. Гуфтаӣ: ҳоҳам Ҳилолиро ба коми душманон, Ин сазои ман, ки бо худ дӯст медорам туро. Хофиз ва шахсияти ин сухансарои номи диккати бисёр бузургони чахонро ба худ чалб кардааст. Nest dar lavhi dilam juz alifi qomati yor, Chi kunam harfi digar yod nadod ustodam.

Next

Китобхои электрони, точики ва исломи

китоби бузургони точик

Фарзандони барўманде, ки танхо буданашон хизмат барои миллати мост, бояд ќадр шаванд. Тахсилкардаи мадрасахои Мири Араб, Олимчон, Бадалбек, Хочи Зохид, Кукалтош. Замингирам ба афсуни дили бемуддао, Бедил, Ба он водй, ки манзил низ меафтад ба рох он чо. Мархилахои ташаккул ва андешахои иктисоди. Чанги тахмилии Точикистон собит намуд, ки аз кучо ва аз кадом махал баромадани шахс чизеро муаян намекунад. «Моссад» тавонист, ки полисияи махфии кишвархои собик шурави ва хусусан кишвархои Осиёи Миёнаро муттахид сохта бар зидди Хокимияти муросои милли бархезонд, хатто спеснази Исроил бо бахонаи кумак ба яхудиён омода буд, ки вориди Душанбе гардад вактхои охир маводхои зиёде пайдо шуданд, ки исроилихо бо «Моссад»ашон низ дар афрухтани чанги шахрванди сахм гузоштанд Полисияхои махфи хуб медонанд, ки бемории кавми точик махалгароист ва онро пурра ба кор бурданд.

Next

Реферат Экология Точики

китоби бузургони точик

Инчунин аз ашъори Ҳофиз маълум мешавад, ки ёри зизаш ҳам ӯро танҳо гузошта, оламро хеле пеш аз ӯ падруд гуфта будааст. Аз осори шлоир куллиёте боки мондааст, ки ба шакли маснави, газал, тарчеъбанд, таркиббанд, касида, рубои эчод шудаанд, дар бар мегирад. Рудаки аст Он руз,ки хафтсола буди, Чун гул ба чаман хавола буди. Х,ар, к-ў накунад фах,ме з-ин килки хаёлангез, Нак,шаш ба х,аром, ар худ суратгари Чин бошад. Чу ҳафтод киштӣ бар ӯ сохта, Ҳама бодбонҳо барафрохта. Танхо забони адаби неруи онро дорад, гуруххои мухталифи точикро бо хам пайваста то сатхи миллати ягона бардорад.


Next