logo

Реферат жазуунун улгусу. Иш кагаздарын кыргыз тилинде кантип жүргүзөбүз?

Реферат жазуунун улгусу Rating: 9,9/10 329 reviews

Иш кагаздары

реферат жазуунун улгусу

Сабакты баштаарда публицистика тууралуу түшүнүк берип, анын өзгөчөлүгүн, кайсы тилден кирген сөз экендигин, күндөлүк, коомдук, саясий турмушта, актуалдуу маселелерди чечүүнү талап кылган проблемаларды курч, көркөм. Ал атайын журналда катталат жана аткаруу контролуна коюлат. Кытайда мусаапыр болуп жүргөн күндөрүндө Караколдо алган илиминин жардамы тийип, мугалим болуп иштеп, жергиликтүү элдердин балдарын, чоң кишилерди окутуп, бир жагынан жанын багып, экинчи жагынан чыгыш Түркстандын адамдарынын сабатын ачууга да, анча — мынча үлүшүн кошкон. Жарлыктар мамлекет башчысы — Президент тарабынан чыгарылып жалпыга маалымат каражаттарында жарыяланат. Tables, queries, forms, reports, and macros all have properties that accept an expression. Түзүлүшү, узун-кыскалыгына карап жөнөкөй жана татаал деп негизинен эки түргө бөлүүгө болот.

Next

Мугалим Бесплатно Рефераты

реферат жазуунун улгусу

Кыргыз тилинен сабак берген мугалим өтүлүүчү материалдын өзгөчөлүгүнө жараша лингвистиканын, педагогиканын, психологиянын закондорун колдонуу аркылуу акырындык менен билим берүүгө туура келет. Мүнөздөмө алуучу жөнүндө маалымат: а мүнөздөмө алуучунун иш орду окуу орду ; б туулган жылы; в улуту; г билими; д аты-жөнү 2. Анын сөөгү Бишкек шаарынын Аларча көрүстөнүнө коюлган. Учеников называли шакирдами, учителей - мугалами люди старше 40 лет с дипломом медресе. Гейкель баштаган археологиялык экспедициясы келип, ушундай жазмасы бар дагы эки таш табылат. Окуу китебиндеги 1 сабактын максаты окутуучунун аудиторияны ар тараптан таанып-билүүсүнө жана мугалим менен угуучу, студенттин ортосундагы байланышты бекемдөөгө багытталган. Негизги бөлүгү Протоколдун киришүү бөлүгүндө чогулуш качан, кайда, саат канчада өткөрүлөрү, катышуучулардын саны, күн тартиби көрсөтүлөт.


Next

Иш кагаздары

реферат жазуунун улгусу

This is true when the name of the element is unique in the context of the expression that you are creating. Иш кагазынын тексти: а автордун аты-жөнү ал «Мен» деген жактама ат атооч формасында берилет ; б туулган жылы, айы, күнү жана жери; в ата-энеси ата-энесинин аты-жөнү, иштеген жери ; г билими орто мектеп, атайын окуу жайы, жогорку окуу жайы ; кесиби, жана ишкердүүлүк түрү; д аскерге кызмат өтөгөндүгү тууралуумаалымат; е акыркы иштеген жери жана кызматы; ж эмгек сыйлыктары; з коомдук ишке катышуусу; и үйбүлөлүк абалы жана үйбүлө курамы; к үйүнүн дареги, телефон номуру. Ал үйбүлөлүү, эки баланы тарбиялап жатат. Мүнөздөмө кызматкердин өтүнүчү боюнча же башка мекеме, уюмдун өтүнүчү боюнча берилет. Objects have properties, which describe, and provide a way to change, the object's characteristics. There are currently with some hardware configurations, particularly with notebooks that have hybrid graphics.

Next

Иш кагаздары

реферат жазуунун улгусу

Эгер тиркеме бирөө гана болсо, анда ал абзац менен жазылат. The DatePart function requires at least these two arguments interval and date , but can accept up to four arguments. Из года в год росли расходы на народное образование Казахстана: в 1928 г. Тилдеги сездердун кепчулугу лексикалык мааниге ээ болушат, башкача айтканда, нерселерди, буюмдарды, кыймыл-аракетти ж. Анда кайрылуунун мазмуну жана себеби көрсөтүлөт. Эгембердиева: «Биздин борбор чоң илимий жана практикалык иштерди жүргүзүп жатат.

Next

Иш кагаздары

реферат жазуунун улгусу

Буларга: арыз, түшүнүк кат, тилкат, буйрук ж. Эгембердиеванын кыскача билдирүүсү кабыл алынсын. Даниялык жомокчу Ганс Христиан Андерсендин атын кимдер билбейт. Үч миӊ жылдыкка баш багып турган кезибизде элибиздин байыркы өткөнүнө кайрылуу эӊ эле жөндүү болуп саналат, анткени акылман чыгыш макалында айтылгандай: «Өткөндү унутууга болбойт, ал — келечектин мугалими». Анда иш-чаранын мазмуну аталышы , өткөрүүнүн максаты, күнү, убактысы, орду көрсөтүлөт. «Өмүрбаян» маалымдарегинин ордуна адамдын аты-жөнү жазылат. Арыз кайсы мекемеге багытталды, жетекчинин кызматы.

Next

Guide to expression syntax

реферат жазуунун улгусу

Мугалим канчалык маданияттуу, көп кырдуу, чыгармачыл, компетентүү жана кесипкөй болсо, өсүп келе жаткан муун ошончолук маданиятка бай болуп, мыкты кесипкөй адистердин катарын толуктайт. «Жалпы жоболордо» нускаманын аракетинин ишке ашырылыш мөөнөтү же анын аракетин ишке ашырууну эрте токтотуу эскертилет. Most functions, however, do require input, called arguments. Бирок өмүр баянда сөзсүз аныкталган маалымдаректер жана курам бөлүктөр катышуусу керек. In the absence of a sign, Access assumes a positive value. Дин кызматкерлери бул сабакты молдокелерибиз окутсун деген пикирди айтышты.

Next

Иш кагаздары

реферат жазуунун улгусу

Идеология Президент болом депутат болом, министр болом. Билдирүүнү түзөткөн: Balamir: 04 Декабрь 2011 - 21:01 Өмүрбаян Өмүрбаян — бул адамдын өз колу менен эркин формада белгилүү убакыттын аралыгында басып өткөн жолу жөнүндө жазылгын иш кагазы. Кандидаттык минимумдарды өз убагында тапшырдым. Кызым — Гүлжан, уулум — Азат Б. «Манас» радиосунун үн режиссёру Осмон Тулановго тереӊ ыраазычылык билдиремин. This translation creates one level of nesting.


Next

Иш кагаздарын кыргыз тилинде кантип жүргүзөбүз?

реферат жазуунун улгусу

Джангильдина сыграла заметную роль в ходе боевых действий в Казахстане. Семантикалык синонимдерге бирдей тγшγнγктγ билдирип, кошумча маанилери боюнча айырмаланган сөздөр кирет. Иш кагазынын өзгөчөлүгүнө жараша актыда жеке маалым даректер жок болушу же башка менен алмаштырылышы мүмкүн. Буйруктар өзүнүн формасы жана мазмуну боюнча эки түргө бөлүнөт: 1. Бул иш кагаздарында мамлекет менен өкмөттүн маанилүү маселелери, мисалы, жогорку кызматтагыларды кызматка дайындоо же кызматынан бошотуу чагылдырылат. Түшүнүк катта негизинен эмне себептен эмгек тартиби сакталган жок, ошол жөнүндө айтылат.

Next