logo

Достук жонундо ыр. мугалим жонундо ыр саптар

Достук жонундо ыр Rating: 6,5/10 1562 reviews

Скачать Кыргызстан жонундо ыр бесплатно в mp3 и слушать онлайн

достук жонундо ыр

Золотая Стрела - В Парке Чаир 53. Район Калктын саны миң Аянты га Ленин 187,4 4373 Октябрь 219,2 3200 Биринчи Май 158,3 4715 Свердлов 207,1 2920 Акимдик бөлүнүшү - 4 район. Асыресе Мекенди суйуу ыйыктыгын сезебиз. Токтомушевдин сюжеттуу ырлары жонундо созду дагы узарта берууге болот. Ар бир тилде айкын болуп ырларым Алсам дагы алкыштарын кыйланын, Ак калпактуу кыргызыма жакпасам Анда мени акын деп сөз кылбагың! Бул кезде кыргыз иниси Билүүдө билбес чаласын.

Next

Кызга Арнаган Суйуу Ырлары

достук жонундо ыр

Жетишпей жүрсөм мен анда, Жетиштүү баары балама. На потрясающе сегодняшний день база особенно данных мегафон бесплатно, всецело доступна и на нашем веб-сайте скачать базу несколько данных мегафон даром имеет возможность немного каждый. Билесиңерби бул ырлар канча адамдын ыры? Алар кой таштардан, арасында кум-шагыл ширелген майда жумуру таштардан, ар кандай бүртүктөгү кумдардын жана кумдуу чопонун кабатчалары менен топторунан түзүлгөн аллювий-пролювий чөкмө тоо тектерден турат. Күч сынаштым көп жолу арак менен, Жеңген жокмун, жеңилдим, танат белем Канча жолу эрксиздик кылганымды, Каалап турсаң калтырбай санап берем. Агадан артык агам бар, Алдыга мени сүрөгөн.

Next

Манас эпосу

достук жонундо ыр

Перрондун башка самолеттор токтоо үчүн жай жалпы аянты — 242 миң м². Анткени, Манаска тулкубоюнун окшоштугу, кийим-кечеси, курал-жарагы, ээрчиткен жандыктарынын, акыры колдоочу чилтен-пирлеринин бирдейлиги менен Семетей Манастын кайрадан тирилишиндей сезилет. Жылгасы жыпар жыттанат, Жыттуулук жактан кыз калат. Бакта олтуруп, Имере кармап белиңден; «Жүрөгүм бирөө болсо да, Сүйгөнүм үчөө» — десем мен, Чыйрыга түштүң заматта, Кечкендей муздак өзөндөн. Өндүргөн продукциялары рыногун жоготуп, сатылбай калган өнөр жай ишканалары, айрыкча Бишкектеги машина куруу тармагынын ири ишканаларынын өндүрүшү токтотулду же аларды башка өтүмдүү буюмдарды жасоого толук кайра курууга туура келди. Негизги макала: Административдик-аймактык бөлүнүшү боюнча 4 районго бөлүнгөн.

Next

Улуу “Манастын” улуттук жана дүйнөлүк мааниси жөнүндө бир эки ооз сөз — Кыргыз маданият борбору

достук жонундо ыр

Кыргыз жери сопсонун, Кыйласынан Ош сонун. Коллективисттик адеп-ахлак, жан дүйнөнүн рухий сулуулугу жана марттыгы, меймандостук, чынчылдык, мекенчилдик ж. Семетей кайып болгондо ордуна Сейтектин калышы жалпы элдик кыялга, үмүт-тилекке шайкеш. Эстетикалык кредосу жазуучулук, граждандык позициясы, адамга жасаган гуманисттик мамилеси канчалык туура, канчалык бекем экендигин дагы бир жолу талашкыс кылып далилдеп салды. Чон атам да сыйлап тушунуу менен кабыл алат,урматын жайына койот. Улуу муундагы кыргыз жазуучуларынын копчулугуно муноздуу омур жолун Кыргыз эл акыны Абдрасул Токтомушев 1912-1995 да басып откон. Бир досубуз 8ди бутуп ,мен 9ду бутуп бири бирибизден алысташып калдык.

Next

Бишкек

достук жонундо ыр

Демек, кара нөшөрдөй «жааган» төкмөлүк — манасчылык өнөр көчмөн цивилизациянын улуу туундусу, сөз падыша болуп, тилден чаң чыгып турган замандагы элдин чыгармачылык энергиясынын таланттуу адам аркылуу концентрацияланып көрүнүшү деп айтуу жөндүү болор деген ойдобуз. Мурдагы катка Караганда мында эркиндик кундун келерине болгон ишеними кыйла бекем корунот:. Лирикалык ой толгоонун мумкундукторун кенири пайдалана албай, кээ бир толугураак суроттоону талап кылып турган эпизоддорду чукул кайрып, мучулуштотуп койгон жерлер поэмада жок эмес. Озоңдойсуң обу жок, Обонду кайдан тапкансың? Кайыр тилеген, корбогону кор болгон. Жетимиш түрлүү тил билүү өнөрү — дөөлөт Жетимиш түрлүү эл көргөн, жетимиш түрлүү тил билген Ажыбайдын өнөрү. Аялы, уулу кайра келип кечирим сурашып, жур кетели десе да болбойт. Эскинин өткөн заманы, Эссиздик калган баягы, Эми, энелер биздин гүлүбүз! Кара кан кармай түшкөнү, Катылышкан душманды, Каарданып урушса Канын төгөм дегени, Сол колуна сары заар Уучтай түшкөн себеби, Сары заардай саргартып Дүмүрүн казам дегени.

Next

Манас эпосу

достук жонундо ыр

Күлчоро колго түшүп Кыяздын кулуна айланат. Кыздар арасын да акыреттик дос болбойт. Буга кийинки мезгилге чейин сакталып калган дөбө-мүрзөлөр далил болот. Бир сөз менен айтканда, мындай кооздук кыргыз элинин поэтикалык генийинен бүткөн. Оркоң этип кекиртеги Шилекейин күрмөсө.

Next

Асман II сезон(жеке ыр 3): Бектур Шаршеналиев

достук жонундо ыр

Сүйгөнүнө кыз кетти, Жүгүрүп, жүгүрүп биз калдык. Топон сөзүн тоо кылып үйүп жатты, Ыксыз жерден ырсактап күлүп жатты. Айчүрө ктүн образына атак-даңкты жакшы көргөн, ар нерседен өз кызыкчылыгын гана издеген Чачыкейдин образы каршы турат. Кап, ошондо сурап калбай бир сөздү; «Акинайым, адресин бер» — деген. Андай кемчиликтер Токтогул менен Тоголок Молдодо жокпу, Барпы менен Алыкул Осмоновдо жокпу, А. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан көрөгөчтүк, акылмандык улук Бакай. Форманы жалан гана ыр түзүлүшүнүн сырткы белгилерине байлап, ошолорго салып чектеп, аны муун өлчөмдөр менен уйкаштык белгилердин суммасына айлантып келебиз.

Next

ЫР САПТАРЫ СЫНДАЛАТ

достук жонундо ыр

Ушул айтылган белгилерди ачып чыксак, биринчиден Б. Кубанып атам кетчү экен Чүкө атып, сака өкчөсөм. Катты башым карай берип ишенсең, Катар үйдүн айнектери көп экен. Күлгөнүң наристедей, баладай, Тамашасыз айткым келет мунуңа, Буга чейин мындайыңды билбептирмин, көрбөпмүн Жашоомо жарык алып келдиң Билбейм сенсиз эмне кылам. «Привет» — деп кол берет, Тааныштары жолукса. Бирок азыр мен ал сөздү мурункудай кабыл албайм. «Көкөтөйдүн ашын» уюштурган кеңешчилердин акылман тобу «ала-тоодой эт болгон, ала көлдөй чык болгон» бул аш «акыр заман журтуна» чейин адамзат балдарына «санат-нуска» болуп калсын деген улуу мүдөөнү көздөшкөн.

Next